Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2017

Ἡ ζωή εἶναι ἁγώνας

Εικόνα
τοῦ Λυσσάνδρου
 Ἀποτελεί γεγονός ἀναμφισβήτητο ὄτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπό τήν γενέθλιο ἠμέρα (γέννεσις + ἄθλος) ποῦ ἔρχεται σέ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, μαθαίνει νά παλεύει γιά νά κατακτήσει ἔναν καλό τρόπο ζωῆς, εὕ ζῆν ὄπως τό ἔλεγαν καί οἱ προγενέστεροι Ἑλληνες. Ἀκόμα καί ἡ λέξις "βίος" προέρχεται απο τήν λέξη "βία", διότι για νά ζήσει κανείς χρειάζεται βία, δύναμη. Εἴδατε πόσο ἅριστα εἰχαν τοποθετήσει τήν ἔννοια τοῦ ἁγῶνος μέσα στό γλωσσικό πλαίσιο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης;  Ἡ καθημερινότητα εἶναι ἔνας γιγάντιος στίβος μάχης, ὀποῦ γιά νά ἐπιβιώσεις ἀπαιτούνται τεράστια ἀποθέματα ψυχικῆς δύναμης. Ἰδίως γιά ὄλους ἐκείνους ποῦ θέλουν νά ζήσουν ἔναν ἔντιμο καί ἠθικό βίο. Ἑπίσης χρειάζεται καί ὑπομονή, αὐτή τήν μεγάλη αρετή ποῦ θά ἔκανε τήν ζωή μας πολύ πιο ὄμορφη ἐαν τήν κατείχαν οἱ ἄνθρωποι. Μέ αὐτά τά ἐφόδια ριχνόμαστε σέ αὐτήν τήν ἁρένα ποῦ λέγεταί ζωή καί ἀρχίζουμε νά ἀγωνιζόμαστε, ἀρχικά, για τήν ἀπόκτηση φίλων, γιά καλούς βαθμούς στό σχολείο, ἐπειτα γιά μιά καλή δουλειά…