Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2016

Νικόλαος Βότσης

Εικόνα
17 Σεπτεμβρίου 1931: Πεθαίνει ὁ Ἀνῶτερος Ἀξιωματικός τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί Ὕπατος Ἀρμοστής στήν Κωνσταντινούπολη Νικόλαος Βότσης
Ἀνιψιός καί δισέγγονος τῆς οἰκογένειας Κουντουριῶτη, γεννήθηκε στήν Ὕδρα το/ 1877 καί στά χρόνια τᾶν Βαλκανικῶν Πολέμων πέτυχε τό ἀκατόρθωτο. Βύθισε μέσα στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης τήν τουρκική ναυαρχίδα «Φετίχ Μπουλέντ», ἐμψυχώνοντας τίς Ἑλληνικές δυνάμεις καί στέλνοντας τό σύνθημα ἀπελευθέρωσης τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ἰστορικό παρασκήνιο τῆς ἐνέργειάς του. Μέ δική του πρωτοβουλία ἀπευθύνθηκε στήν ἡγεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καί ζήτησε νά του ἐπιτραπεί νά εἰσπλεῦσει σέ ἔνα ἁπό τά τρία λιμάνια πού βρίσκονταν τουρκικά θωρηκτά, ὤστε ἁφενός νά πλήξει τήν ἀξιοπιστία τῶν Τουρκικῶν δυνάμεων καί ἀφετέρου νά ἐμψυχῶσει τίς Ἑλληνικές δυνάμεις ἐνόψει τῶν μεγάλων ἀναμετρήσεων. Στό σχετικό τηλεγράφημα ἔγραφε πώς «εἴς περίπτωσιν ἀποτυχίας τό ναυτικόν δέν θά ζημιωθεί πολύ. Εἴς περίπτωσιν ὄμως ἐπιτυχίας ἡ ἐπί τοῦ ηθικοῦ τῶν Τούρκων ἐπίδρα…

Ἡ σημασία τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνα. - Ι.Π.

Εικόνα
Ἀκοῦγοντας γιά τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνα, πολλά μου ἔρχονται στό μυαλό. Ἀπό ἰστορικά στοιχεῖα μέχρι τήν δόξα τῶν Μαραθωνομάχων. Ἀπό τόν Μιλτιάδη, μέχρι τόν, Φειδιππίδη (ἥ Φιλιππίδη). Δέν θα ἤθελα νά ἀναλωθῶ σέ ἀπλά, σκόρπια ἰστορικά στοιχεῖα, παρά στήν μεγάλη σημασία τῆς νίκης ἐτοῦτης, γιά ὀλόκληρο τόν Εὑρωπαϊκό Πολιτισμό. Εἀν οἱ τότε γενναιότατοι Ἑλληνες Πολεμιστές, δέν ἔδιναν τήν ζωή τούς γιά την ἐλευθερία καί τήν προστασία τῆς πατρίδος καί τῶν συγγενῶν τούς, σήμερα δέν θά μποροῦσαμε νά μιλήσουμε γιά Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πολιτισμό, καί κατεπέκτασιν οὐτε γιά  Εὑρωπαϊκο.   Ἀν ἐκείνη ἡ κομβικής σημασίας μάχη, γία τόν Ἑλληνοπερσικό πόλεμο δέν εἴχε στευθεί μέ ἐπιτυχία, ἡ Ἑλλάς θά εἴχε ἐπέλθει σέ καθεστῶς Περσικῆς Κατοχῆς, δηλαδῆ θά ἤμασταν ὐποδουλοι τῶν Βαρβάρων. Συνειδητοποιεῖτε, λοιπόν ὄτι αὐτο ἰσοῦτε μέ πολιτισμική καί ἐθνική ἰσοπέδοση καί καταστροφή. Διότι οἱ Πέρσες θά μάς ἐπέβαλαν τόν Βαρβαρικό πολιτισμό τῶν, τό σῦστημα τῆς δοιηκήσεως τῶν (μέ τούς Σατράπηδες) καί τήν ὀριστική ἀλοίωση τῶν αξ…

Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης

Εικόνα
Ο εθνομάρτυρας Χρυσόστομος Καλαφάτης, γεννήθηκε στην Τριγλία της Προποντίδας το 1867 μ.Χ. Γονείς του Χρυσοστόμου ήσαν ο Νικόλαος Καλαφάτης και η Καλλιόπη Λεμωνίδου. Το ζεύγος απέκτησε 8 παιδιά, 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Από τ' αγόρια επέζησαν ο πρωτότοκος Ευγένιος (γεννήθηκε το 1865 μ.Χ.) και ο Χρυσόστομος. Ο Ευγένιος συμπαραστάθηκε στον νεώτερο αδελφό του σ' όλη τη διάρκεια του πολυτάραχου βίου του και τελικά τον ακολούθησε έως το μαρτύριο. Ο Νικόλαος Καλαφάτης είχε γνώση του οθωμανικού δικαίου και αντιπροσώπευε τους συμπολίτες του στα τουρκικά δικαστήρια. Αγαπούσε ακόμη την εκκλησιαστική μουσική και είχε ανάμιξη στα κοινά και γι' αυτό εξελέγετο δημογέροντας. Η σύζυγός του Καλλιόπη ήταν μια ευλαβής γυναίκα. Αυτή έταξε τον Χρυσόστομο στην Παναγία την ημέρα των Φώτων του 1868 μ.Χ., όταν είχε επισκεφθεί την Τρίγλια ο Μητροπολιτης Προύσας. Το ζεύγος Καλαφάτη, παρά την μέτρια οικονομική του κατάσταση, ανέθρεψε με επιμέλεια τα παιδιά του. Πρώτοι δάσκαλοι του Χρυσοσ…