Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2016

Μέχρι τελευταίας ῥανίδος...

Εικόνα
Χαῖρε γενναῖε πολεμιστή· ποῦ στήν ὀρμή τῆς μάχης, δέν ἄφησες ν' ἀτιμαστεῖ τοῦτο τό ἰερό πανί, γιά αὐτό καί δόξα θά 'χεις.
Πάνω -ἐκεί- στόν οὐρανό· θά δοξασθεῖς αἰώνια, γιά τήν πράξη τήν ἰερή, ποῦ κάθε ἄνδρας καρτερεῖ καί νά πεθάνει ἄν χρειαστεῖ.
Δέν ἦσουν μῆτε πλούσιος, μῆτε καί ξακουσμένος. Μόνον ἀνδρεῖος ἤσουνα καί χιλιοπροδομένος.
Μενέλαος
Στόν ἄγνωστο στρατιῶτη ποῦ πέθανε γιά τήν σημαία. Δέν εἶναι θάνατος ἀπλά γιά ἔνα κομμάτι πανί -ὄπως θά ὑποστηρίξουν κάποιοι- ἀλλά θάνατος γιά τήν πίστη, τήν πατρίδα, τήν οἰκογένεια καί τούς ἀγαπημένους τοῦ καθενός ἀπό ἐμάς.

Περί Στρατιωτικῆς Θητείας

Εικόνα
Τίς τελευταῖες ἠμέρες ἀκούγετε καί συζητείται εὐρέως τό ἐνδεχόμενο ὑποχρεωτικῆς στατιωτικής θητείας στά 18. Ἔκρινα ἀναγκαῖο νά ἀναφέρθω καί νά ὑπενθυμίσω κάποια πράγματα ποῦ, σκοπίμως, κάποιοι ἀγνοοῦν.   Δυστυχῶς, ἡ ἰδεολογία τῶν ὑπουργῶν καί τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ μας, εἶναι "Εὐρωπαϊκή Ῥιζοσπαστική Ἀριστερά" (Προσκηνυμένος Μαρξισμός), ἀφοῦ ἠττήθηκαν στήν προσπάθεια τους νά ἐφαρμόσουν στήν χῶρα μας σοσιαλιστικοῦ τύπου οἰκονομία, καθῶς ἐξαναγκάστηκαν ἀπό τους εὐρωπαίους νά κάνουν ὄτι τους πουν ἐκείνοι, τώρα προσπαθούν νά ἐπιβάλουν τίς ἰδεοληψῖες τους καί σέ ἄλλα θέματα, ἐθνικῆς καί ἰστορικῆς σημασίας. Ὄπως στό θέμα τῆς ὐποχρεωτικῆς σράτευσης στά 18. Ἡ προσωπική μου ἄποψη σέ αὐτό τό θέμα εἶναι ἀρνητική, γιά δῦο ἀπλοῦς λόγους. Καταρχήν, εἶναι κακό, ἰδιαίτερα γιά τίς σπουδές τῶν νέων παιδιῶν. (καί μήν πιστέψει κανεῖς πῶς εἶμαι ἐνατίον τῆς ὑποχρεωτικῆς στράτευσης, κάθε ἄλλο.). Οἰ συγκεκριμένοι Κύριοι καί Κυρίες ποῦ μάς κυβερνούν, ὄντας ἀμόρφωτοι καί ἀνεκπαίδευτοι, δέ θα μπορο…

Τὰ τρία ἐρωτήματα

Εικόνα
Μία φορὰ καὶ ἕναν καιρό, ἕνας βασιλιὰς σκέφτηκε ὅτι ἂν ἤξερε πάντοτε τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ ν᾿ ἀρχίζει κάτι, ἂν ἤξερε ποιοὶ εἶναι οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι γιὰ ν᾿ ἀκούει καὶ ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θάπρεπε ν᾿ ἀποφεύγει καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ἂν ἤξερε πάντοτε ποιὸ εἶναι τὸ σημαντικότερο πράγμα νὰ κάνει, δὲ θὰ ἀποτύχαινε σὲ ὅ,τι ἐπιχειροῦσε. Καὶ ὅταν τοῦ ἦρθε αὐτὴ ἡ σκέψη, φρόντισε νὰ διακηρυχθεῖ σὲ ὁλόκληρο τὸ βασίλειό του ὅτι θὰ ἔδινε σπουδαία ἀμοιβὴ σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ θὰ τοῦ μάθαινε ποιὰ εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ κάθε ἐνέργεια, ποιοὶ εἶναι οἱ πιὸ ἀναγκαῖοι ἄνθρωποι καὶ πὼς θὰ μποροῦσε νὰ ξέρει ποιὸ εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο πράγμα νὰ κάνει. Καὶ ἦλθαν σοφοὶ ἄνθρωποι στὸ βασιλιά, ἀλλὰ ὅλοι ἔδωσαν διαφορετικὲς ἀπαντήσεις στὰ ἐρωτήματα. Σ᾿ ἀπάντηση τοῦ πρώτου ἐρωτήματος, μερικοὶ εἶπαν ὅτι γιὰ νὰ ξέρει κανεὶς τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ κάθε ἐνέργεια, πρέπει νὰ φτιάξει προκαταβολικὰ ἕνα πρόγραμμα ἡμερῶν, μηνῶν καὶ ἐτῶν καὶ νὰ τὸ ἀκολουθήσει πιστά. Μόνον ἔτσι, εἶπαν αὐτοί, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει τὸ κάθε τ…

Μπροστὰ ἡ ζωή, κι ὅποια ζωή· τὸ πίσω.

Εικόνα
—Μπροστὰ ἡ ζωή, κι ὅποια ζωή· τὸ πίσω πάντα εἶν' ἀστένεια κ' εἶναι χαλασμός· ἥρωα, φοβᾶμαι νὰ σ' ἀκολουθήσω, ὁ λόγος σου εἶν' ἀξήγητος χρησμός.— —Ὁ λόγος μου ἡ ξεγύμνωτη εἶν' ἀλήθεια, κ' ἡ ἀλήθεια εἶναι σεισμὸς καὶ πειρασμός, σαλπίστε τὸν τὸ λόγο μου στὰ πλήθια. Πίσω καὶ πίσω, πάλε ἀπ' τὴν ἀρχή! Ροδοζαχαρωμένα παραμύθια, ἀθώα γιὰ σᾶς δὲν εἶναι πιὰ ἡ ψυχή. Χτύπα, ἀπαρνήσου, λάβωνε, βλαστήμα, σβύσε, ξανὰ ν' ἀναστηθῇς, φυλή!— —Τὸ Εἰκοσιένα; —Ἀστοχασιὰ καὶ κρίμα!Πηγή: Κ. Παλαμᾶ, Ἅπαντα, Τόμος Ε΄. Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ  Ἀναδημοσίευση ἀπό: Ἑλλήνων Φῶς