Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2017

Η παράδοση να μιλήσει στο σήμερα

Εικόνα
Του Σιλουανού Νικολάου ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ Είναι όντως πασιφανές στις μέρες μας: ο μέσος Έλληνας λίγα γνωρίζει για τον ίδιο του τον εαυτό, στην πολιτισμική του διάσταση. Η ιστορική και εθνική συνείδηση έχει εξασθενήσει, οι προτεραιότητες του Έλληνα –που κάποτε τον όριζαν και τον καθόριζαν στο παγκόσμιο γίγνεσθαι– έχουν αλλάξει άρδην. Έχει δηλαδή επιβληθεί ο ατομισμός και η οικονομική και μόνο αποκατάσταση. Πολλές φορές η πολιτική ή η μεταφυσική όχι απλώς έρχονται σε δεύτερη μοίρα, αλλά αγνοούνται παντελώς. Οι ακαδημαϊκοί, από την άλλη, συντείνουν σε αυτήν την κατάσταση. Ειδικά αυτοί που έχουν να ασχοληθούν με τα ζητήματα της πολιτικής και της φιλοσοφίας. Διαφαίνεται πολλές φορές να παπαγαλίζουν γνώμες και απόψεις δυτικότροπες, οι οποίες επιδίδονται σε μια πολύ επιφανειακή ανάλυση για την ύπαρξη των εθνών, αλλά και που συνήθως φτάνουν σε συμπεράσματα που εν πολλοίς δεν λαμβάνουν καθόλου υπ’ όψιν την ύπαρξη πολιτισμών στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα η άποψη ότι τα έθνη είναι καθαρά κάτι φτ…

Ἡ ἁρπαγή τοῦ προφήτου Ἠλία στόν οὐρανό

Εικόνα
Ὁ προφήτης Ἠλίας ἔζησε καί ἔδρασε κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου, ἔφτασε ὁ καιρός νά τόν πάρει ὁ Θεός στούς οὐρανούς μέσα σέ ἀνεμοστρόβιλο (Δ΄Βασ. 2,1). Τό θαυμαστό γεγονός περιγράφεται πολύ παραστατικά στό 2ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου «Βασιλειῶν Δ΄» ὡς ἑξῆς:
Μία φορά πού ὁ Ἠλίας καί ὁ (μαθητής του) Ἐλισαῖος ἐπέστρεφαν μαζί ἀπό τά Γάλγαλα, εἶπε κάποια στιγμή ὁ πρῶτος στό δεύτερο: Μεῖνε ἐδῶ, γιατί ὁ Κύριος μέ στέλνει στή Βαιθήλ. Ὁ Ἐλισαῖος ἀπάντησε: Ὁρκίζομαι στόν ἀληθινό Θεό καί σ’ ἐσένα, ὅτι δέν θά σ’ ἀφήσω. Ἔτσι πῆγαν μαζί στή Βαιθήλ, πού εἶναι ἱερός τόπος βόρεια τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἐκεῖ βρισκόταν μία ὁμάδα προφητῶν πού εἶπαν στόν Ἐλισαῖο: Τό ξέρεις ὅτι σήμερα ὁ Θεός θά πάρει ἀπό κοντά σου τόν κύριό σου; Αὐτός ἀπάντησε πώς τό ξέρει, ἀλλά τούς παρεκάλεσε νά μή μιλᾶνε γι’ αὐτό...
Ὕστερα ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐλισαῖος πῆγαν στήν Ἰεριχώ. Τήν ἴδια ἐρώτηση ἔκαναν στόν Ἐλισαῖο καί οἱ ἐκεῖ προφῆτες, πῆραν ὅμως τήν αὐτή ἀπάντηση. Κατόπιν οἱ δυό τους, κατά τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, βάδισαν πρός τόν Ἰορδάνη ποταμό, ἐνῶ …