Μπροστὰ ἡ ζωή, κι ὅποια ζωή· τὸ πίσω.


—Μπροστὰ ἡ ζωή, κι ὅποια ζωή· τὸ πίσω
  πάντα εἶν' ἀστένεια κ' εἶναι χαλασμός·
  ἥρωα, φοβᾶμαι νὰ σ' ἀκολουθήσω,

  ὁ λόγος σου εἶν' ἀξήγητος χρησμός.—
—Ὁ λόγος μου ἡ ξεγύμνωτη εἶν' ἀλήθεια,
  κ' ἡ ἀλήθεια εἶναι σεισμὸς καὶ πειρασμός,

  σαλπίστε τὸν τὸ λόγο μου στὰ πλήθια.
  Πίσω καὶ πίσω, πάλε ἀπ' τὴν ἀρχή!
  Ροδοζαχαρωμένα παραμύθια,

  ἀθώα γιὰ σᾶς δὲν εἶναι πιὰ ἡ ψυχή.
  Χτύπα, ἀπαρνήσου, λάβωνε, βλαστήμα,
  σβύσε, ξανὰ ν' ἀναστηθῇς, φυλή!—

—Τὸ Εἰκοσιένα; —Ἀστοχασιὰ καὶ κρίμα!
Πηγή: Κ. Παλαμᾶ, Ἅπαντα, Τόμος Ε΄. Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ, ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ
 Ἀναδημοσίευση ἀπό: Ἑλλήνων Φῶς

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.