Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2018

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Εικόνα
Ῥίχτηκε στήν μάχη μέ ἔνα ξίφος ποῦ ἔγραφε: "Σύ βασιλεῦ ἀήτητε Λόγε Θεοῦ παντάναξ τῷ ἠγεμόνι καί πιστῷ αὐθέντι Κωνσταντίνω". Κί ἔτρεχε στήν Κερκόπορτα νά προλάβει καί νά διώξει τούς Τούρκους. Πέφτανε πάνω στό παλαιό βασίλειο, τή Βασιλεύουσα, σάν τίς ὄρδές τῶν ἀκρίδων που περιγράφει ὁ ευαγγελιστῆς Ἰωάννης στήν Ἁποκάλυψη. Ἁσιάτες, Ἅραβες, Σελτζούκοι, Βαλκάνιοι, τυχοδιώκτες τρέχανε νά διαγουμίσουν ὅ τι ἐμεινε ἀπ τό βασίλειο. Τί νά βροῦν ἄραγε; Ὅλα τά χρυσά ποῦ μέ κόπους κί ἐκστρατείες καί αἴμα εἷχαν μαζέψει οἱ αὐτοκράτορες χαθήκαν. Τά πήραν οἱ Φράγκοι. Πλοῦτος συσσωρευμένος χιλίων ἐτῶν ἐπεσε στά χέρια τῶν ἄθλιων μαχαιροβγατῶν τῆς Δύσης.
 Αυτά ποῦ εἰχαν μείνει τά ὀρέγονταν ὁ Μωάμεθ. Αὐτός ὁ ἀρχηγός, ὁ προδότης. Μισός Ἕλλην. Ἀπό μάνα ἑλληνίδα. Μπῆκε καί κατέστρεψε ὅ τι δέν μπόρεσαν νά σηκώσουν οἱ Φράγκοι. Κατέρευσε τό τελευταῖο προπύργιο τοῦ Πολιτισμοῦ στήν Ἀσιά. Αὕτο ποῦ περικυκλωμένο ἀπό παντοῦ φάνταζε φᾶρος τῶν γραμμάτων καί της πίστης.
 Ἑτούτη εἶναι ἡ πιό ἀληθινή είκόνα, ἡ π…