Ἡ ζωή εἶναι ἁγώνας


τοῦ Λυσσάνδρου

 Ἀποτελεί γεγονός ἀναμφισβήτητο ὄτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπό τήν γενέθλιο ἠμέρα (γέννεσις + ἄθλος) ποῦ ἔρχεται σέ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο, μαθαίνει νά παλεύει γιά νά κατακτήσει ἔναν καλό τρόπο ζωῆς, εὕ ζῆν ὄπως τό ἔλεγαν καί οἱ προγενέστεροι Ἑλληνες. Ἀκόμα καί ἡ λέξις "βίος" προέρχεται απο τήν λέξη "βία", διότι για νά ζήσει κανείς χρειάζεται βία, δύναμη. Εἴδατε πόσο ἅριστα εἰχαν τοποθετήσει τήν ἔννοια τοῦ ἁγῶνος μέσα στό γλωσσικό πλαίσιο τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης;
 Ἡ καθημερινότητα εἶναι ἔνας γιγάντιος στίβος μάχης, ὀποῦ γιά νά ἐπιβιώσεις ἀπαιτούνται τεράστια ἀποθέματα ψυχικῆς δύναμης. Ἰδίως γιά ὄλους ἐκείνους ποῦ θέλουν νά ζήσουν ἔναν ἔντιμο καί ἠθικό βίο. Ἑπίσης χρειάζεται καί ὑπομονή, αὐτή τήν μεγάλη αρετή ποῦ θά ἔκανε τήν ζωή μας πολύ πιο ὄμορφη ἐαν τήν κατείχαν οἱ ἄνθρωποι. Μέ αὐτά τά ἐφόδια ριχνόμαστε σέ αὐτήν τήν ἁρένα ποῦ λέγεταί ζωή καί ἀρχίζουμε νά ἀγωνιζόμαστε, ἀρχικά, για τήν ἀπόκτηση φίλων, γιά καλούς βαθμούς στό σχολείο, ἐπειτα γιά μιά καλή δουλειά,καλό μισθό, ἔναν καλό σύντροφο καί μιά καλή φήμη. Ἀλλά αὐτὀ εἶναι μονάχα τό "φαίνεσθαι". Τόν πραγματικό πόλεμο τόν κηρύττουμε στόν κακό ἐαυτό μας. Στούς φόβους μας, στίς ἀσχημες συνήθειές μας, στούς πειρασμούς ποῦ μας τριγυρνούν. 
 Κάποιοι καταφέρνουν καί ὑπερνικούν αὐτες τίς ἀδυναμίες καί ζοῦν ζωή ἐνάρετη. Κάποιοι ἄλλοι δέν καταφέρνουν νά νικήσουν τό "θηρίο". Ἐνδίδουν στους πειρασμούς, στίς σημερινές ἐπιταγές τοῦ εὐκολου πλουτισμοῦ καί τῆς τεμπέλικης και ὀκνηρῆς ζωῆς. Σημαντικό ρόλο παίζουν καί τά ἐρεθίσματα τοῦ περιβάλλοντος τούς. Σέ τί οἰκογένεια μεγάλωσαν, τί παρέες εἴχαν, τί δυσκολίες ἔτυχε νά συναντήσουν. 
Κλείνω μέ τήν φρἀση ἐνός ἀρχαίου, τοῦ Μενάνδρου ποῦ ἔζησε τον 4ο αἰώνα π.Χ. Ὁ Μένανδρος πολύ σωστά σημειώνει πῶς "Ζῶμεν γαρ οὔ ὡς θέλομεν, ἀλλ’ ὡς δυνάμεθα.". 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.