Γία τή Ἑλληνικῆ Παιδεία

 Σήμερα, 30 Ἰανουαρίου, ἐορτάζουν οἰ τρεῖς ἰεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὀ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζινός καί ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὄπου γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συμβολίζουν τήν Παιδεία καί τήν μόρφωση. Αὐτῇ ἡ ἐορτῆ πρέπει νά μας βάλλει σέ σκέψεις γιά τήν ἄθλια κατάσταση τῆς παρεχόμενης ἔκ τῆς πολιείας, "δωρεάν παιδείας". Ἡ "ἄβολη" καί "παθητικῆ" στάσις εἰς τήν ὀποίαν βρίσκετε τό Ἑλληνικό Κράτος ἔχει ἐπηρεάσει καί τίς τρεῖς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.
 Δέν θέλω νά ἀναφερθῶ εἰς τά μακροχρόνια προβλήματα στελέχωσης, καθαριότητος καί ὑλικοῦ. Αὐτά κάτ' ἐμέ ἀποτελοῦν θέματα δευτερευούσης σημασίας. Τό κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ παροχῆ ἀληθινῆς καί ἠθικῆς Παιδείας. Τί νά τόν κάνω τον πτυχιοῦχο στά οἰκονομικά πού βλέπει ἀνθρώπους νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα καί δέν τόν νοιάζει; Τί νά τόν κάνω τόν Δικαστῆ ποῦ θά πληρῶνεται γιά νά καταδικάζει ὄποιον τοῦ ὑποδεικνῦουν; Καί οἱ δῦο προαναφερθέντες γνῶσεις ἔχουν πολλές. Παιδεία ἔχουν; Φυσικᾶ καί ἡ ἀπάντησις εἶναι "ὄχι".
 Ὄταν τό κράτος ἀσχολείται συνεχῶς μέ τά οἰκονομικᾶ προβλήματα, καί τά ὑπόλοιπα τά ἀγνοεῖ, τότε εἶναι λογικό ἡ κοινωνία νά εἶναι ἐδώ πού εἶναι. Ἄν ἦταν κάι πού δίδαξαν οἱ Ἅγιοι πού ἐορτάζουν σήμερα, αὐτό εἶναι ἡ ἀγάπη γιά τήν μόρφωση καί τήν ανάγκη γιά εὐσυνειδησια καί ἀλληλοβοήθεια.
 Ἀλήθεια ἐαν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἶχαμε ἐθνικῆ καί θρησκευτικῆ συνείδηση, καθῶς καί ἀλληλεγγύη θά ἦμασταν ἐδῶ πού εἶμαστε σήμερα; Ἡ ἀπάντησις δικῇ σας.

Μενέλαος
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.