Περί Στρατιωτικῆς Θητείας

 Τίς τελευταῖες ἠμέρες ἀκούγετε καί συζητείται εὐρέως τό ἐνδεχόμενο ὑποχρεωτικῆς στατιωτικής θητείας στά 18. Ἔκρινα ἀναγκαῖο νά ἀναφέρθω καί νά ὑπενθυμίσω κάποια πράγματα ποῦ, σκοπίμως, κάποιοι ἀγνοοῦν. 
 Δυστυχῶς, ἡ ἰδεολογία τῶν ὑπουργῶν καί τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ μας, εἶναι "Εὐρωπαϊκή Ῥιζοσπαστική Ἀριστερά" (Προσκηνυμένος Μαρξισμός), ἀφοῦ ἠττήθηκαν στήν προσπάθεια τους νά ἐφαρμόσουν στήν χῶρα μας σοσιαλιστικοῦ τύπου οἰκονομία, καθῶς ἐξαναγκάστηκαν ἀπό τους εὐρωπαίους νά κάνουν ὄτι τους πουν ἐκείνοι, τώρα προσπαθούν νά ἐπιβάλουν τίς ἰδεοληψῖες τους καί σέ ἄλλα θέματα, ἐθνικῆς καί ἰστορικῆς σημασίας. Ὄπως στό θέμα τῆς ὐποχρεωτικῆς σράτευσης στά 18. Ἡ προσωπική μου ἄποψη σέ αὐτό τό θέμα εἶναι ἀρνητική, γιά δῦο ἀπλοῦς λόγους. Καταρχήν, εἶναι κακό, ἰδιαίτερα γιά τίς σπουδές τῶν νέων παιδιῶν. (καί μήν πιστέψει κανεῖς πῶς εἶμαι ἐνατίον τῆς ὑποχρεωτικῆς στράτευσης, κάθε ἄλλο.). Οἰ συγκεκριμένοι Κύριοι καί Κυρίες ποῦ μάς κυβερνούν, ὄντας ἀμόρφωτοι καί ἀνεκπαίδευτοι, δέ θα μπορούσαν νά μήν βάλουν ἐμπόδια στους νέους ποῦ θέλουν νά μορφωθοῦν καί νά διαπρέψουν. Ἐπιπλέον, ὀ δεύτερος λόγος ποῦ διαφωνῶ, εἶναι τό ἀντίκτυπο ποῦ θά ἔχει αὐτό στοῦς νέους μας. Θά θεωρήσουν πῶς ὁ στρατός εἶναι ἔνα ἐμπόδιο γιά ἐκείνους, ἔτσι ἀν στό μέλλον ἐπειχηρηθεῖ κατάργησις τῆς ὑποχρεωτικῆς στρατευσῆς οὐδεῖς νέος θά τό ἐμποδίσει.
 Θέλω ὄμως νά τονίσω, γιά νά μήν ὑπάρξουν παρεξηγήσεις, πῶς εἶμαι ἀπόλυτα σύμφωνος μέ τήν ὑποχρεωτική στράτευση, καθῶς ἀποτελεῖ τό ὔψιστο καθήκον πρός τήν πατρίδα. Πολλῷ δέ μάλλον, ἀποτελεῖ καί ἔναν φόρο τιμῆς σέ ἐκείνους ποῦ ἀγωνίστηκαν καί ἐδωσαν τῇ ζωῇ τους, γιά νά μποροῦμε σήμερα νά ἀπολαμβάνουμε τά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας.

Λύσανδρος - © Επανάσταση '21 - (επιτρέπεται η αναδημοσίευση, με αναφορά της πηγής)


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.