Τό Ὀλυμπιακό Ἰδεῶδες  Οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες εἶναι ἔνας Ἀρχαιοελληνικός θεσμός, που τή σήμερον ἠμέραν, ἔχει γίνει παγκόσμιος. Ἡ ἀρχή γίνεται μέ τήν ἀφή τής φλογώς κάθε τέσσερα ἐτη από τήν Ὀλυμπία. Αὑτη ἡ φλόγα θά κάνει τόν γῦρο τοῦ κόσμοῦ, διαδίδοντας, ἔτσι σέ ὀλα τά μήκη καί τά πλάτη τής γῆς, τό μεγαλείο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
 Κάτα τήν ἀρχαιότητα, τήν περίοδον τῶν ἀγῶνων, γίνοταν ἡ γνωστή "ἑκεχειρία", ἡ στάσις δηλαδή ὀλων τῶν πολέμων, μέχρι την λήξην τῶν ἀγῶνων. Σήμερα δυστυχῶς, δέν γίνεται αὐτό. Ποιός μπορεί νά πείσει τούς αἰμοσταγείς τζιχαντιστές, νά σταματήσουν τίς ἐχθροπραξίες. Ἐπιπλέον ἐνα ἀλλο ἐθιμο τῶν ἀγῶνων, τό ὀποίο δέν ἑνθυμούμαστε, οὑτε τηρούμε, εἷναι τό ὀτι οἰ νικήτες, δέν πέρνουν χρηματικό ἐπαθλο, ἀλλα μόνο τον τιμητικόν κότινον, δηλαδή ἔναν κλάδο ἐλιάς. Ἐχω πολύ περιέργεια νά δῶ, ἐαν θά πήγαιναν τόσοι ἀθλητές, χώρις νά πληρωθούν. Ἀλλωστε εἶναι ξεκάθαρο πλέον, πώς οἱ αθλητές πέρνούν ἀναβολικά. Καί τό πιό ντροπιαστικό ὄλων εἶναι ὀτι βρέθηκε νά ἔχει κάνει χρήση ἀναβολικῶν, Ἑλληνίδα ἀθλήτριά. Δέν τίμησε οὔτε τόν ἰδεῶδες, οὔτε τήν πατρίδα τής. Χρηματικά σκάνδαλα, πολιτικές σκοπιμότητες, χρηματισμοί κριτῶν καί διαιτητῶν, χρήση ἀναβολικῶν εἶναι τά κύρια στοιχεία τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγῶνων. Ὁ θεσμός ἐχει καταντήσει ἀπό ἐστία πολιτισμοῦ, σε ἐστία ἀνομίας.
 Ὀσον άφορά τήν Ἑλληνικἠν ὀμάδα, θέλω νά παρατηρήσω, πώς θά ἤταν ὀρθότερόν να ἐμφανιστούν μέ τίς παραδοσιακές ἑλληνικές φορεσιές. Ἀλλα φύσικά οι προοδευτικοί τα θεωροῦν ξεπερασμένα... Ἐπίσης, ἐλπίζω νά μήν ὐπάρχει κάνενα ἀλλο περιστατικό ἀναβολικῶν, κυρίως στήν Ἑλληνικήν Ὀμάδα. Ἀς εὐχηθούμαι καλή ἐπιτυχία.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.