Άντιχριστιανική Ἐφοδος

 Πρό ὀλίγων ἠμερῶν γἰναμε ὀλοι γνώστες ἐνός τρομακτικού συμβάντος. Ἀναρχικοί ἔκαναν ἔφοδο ἐντός τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐν ὥρα λειτουργείας, οὐριλιαζοντας, χτυπώτντας τούς πάντες. Δέν δίστασαν μάλιστα να χτυπήσουν καί ἔναν Ἱερέα. Ἀλλα τὀ ἑξοργιστικὠτερο ὀλων εῖναι πῶς ἡ ἀστυνομία, ἐνώ συνέλαβε τούς άντιεξουσιαστές, μέ μετέπειτα ἐντολή τῆς Ἀριστερής Κυβερνῆσεως, τους ἀφησε ἐλεύθερους! Οὔτε πρὀκηται, δηλαδή, νά λογοδοτήσουν γιά τίς πράξεις τούς, οὔτε πρόκειται νά πληρῶσουν για τίς καταστροφές ποῦ προκάλεσαν. Ἀρά ὀπως καταλαβαίνετε ὐπάρχει ἄλλωθι γιά τόν καθέναν, ἀν θέλει να καταστρέψει καί νά βεβυλῶσει! Ἀρκεί βέβαια νά τειρεί δῦο προϋποθέσεις! Πρώτον, νά εῖναι ἀριστερῆς - ἀναρχικῆς ἰδεολογίας, καί δεύτερον νά έπιτεθεί σε χριστιανική ἐκκλησία. Διότι ἐάν τολμήσουν νά κάνουν αυτές τις ἀξιοκατάκρητες ἐνέργειες σέ μουσουλμανικό τζαμί, τότε στήν καλύτερη τῶν περιπτῶσεων θά γλιτῶσουν. Οἱ μουσουλμάνοι βλέπετε δέν διστάζουν νά σκοτώσουν ὀποιον προσβάλει τά θρησκευτικά πιστεῦω τούς. Οἱ χριστιανοῖ ἀπό τήν ἀλλη δεχόμαστε τά πάντα μέ κατρερικότητα. Καί εῖναι πραγματικά περίεργο, γιά ποιό λόγο, οἱ ἁναρχικοί δέν διώκουν ὐποστηρικτές ἄλλων θρησκείων. Διότι, ἄν συγκρίνεις τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ τήν Ἰσλαμιστική, θά διαπιστώσεις ὄτι ἤ δεύτερη εῖναι ἄπειρως καταπιεστική καί άνιση, καθώς καί οἱ ὑποστηρικτές τής εῖναι βίαιοι καί πολεμοχαρεῖς σέ πλήρες ἀντιδιαστολή μέ τούς Χριστιανούς.
 Ἐπίσης, άπορῶ σέ τί τούς βοήθησε τό νά χτυπήσουν ἐναν Ἱερἐα. Μήπως θέλησαν νά δείξουν τήν σωματική τούς ὐπεροχή χτυπόντας ἐναν άνθρωπο μεγάλης ἠλικίας; Προσωπικά πιστεῦω πώς μας μίσουν. Μισοῦν τούς χριστιανούς, Μισούν νά βλέπουν ἀνθρώπους πιστούς στην θρησκεία τούς. Ἠ σιχαμερή Ἱδεολογία τούς δέν βασίζεται σέ ἀξίες. Βασίζεται στήν καταστροφή τῶν ἀντιπαλων ἀξιῶν. Καί στήν συγκεκριμένη πέριπρωση βασίζεται εἴς τὀν Ἀντιχριστιανισμόν. Θλίβομαι ὄταν βλεπω ἀνθρῶπους νά ἔχουν ἐγκαταλείψει την ὀρθοδοξία. Ἀλλα ἐξοργίζομαι ὄταν βλέπω, ἀνθρὠπους πού εῖναι δικαίωμα τούς νά μήν πιστεύουν νά παρενοχλούν ἄλλους πού ΕΙΝΑΙ δικαίωμα τους νά πιστεύουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ἡ κατανυκτική περιγραφή τοῦ Παπαδιαμάντη

Εἰς μνήμην Κωνσταντίνου

Ο επιτάφιος μου θα χαραχτεί στα λατινικά, αλλά ελληνικά έχω σκεφτεί και ζήσει.